RC 02

Dobrý den

Aktuálně připravujeme zajímavou změnu v konstrukci pohonu v ose Z.

Tato osa je u mnoha 3D tiskáren , tu naší nevyjímaje , poháněna dvěma motory. To má ale jednu nevýhodu, je obtížné zamezit poklesu jedné nebo druhé strany při vypnutí tiskárny, uvolnění motorů nebo výpadku proudu. Toto se dá řešit předepnutými maticemi, to ale zvyšuje zátěž motorů. Připravujeme řešení kdy oba trapézové šrouby budou pohaněny jedním společným motorem a budou vzájemně propojeny převodovým řemenem, to zajistí jejich synchronní pohyb bez nežádoucích odchylek.