Vícebarevný tisk

Zprovozňujeme vícebarevný tisk s jedním extrudérem po vrstvách.

V některé z příštích aktualit přeneseme obrázky a info o tom jak se nám to podařilo.